Skip to main content

HLV điền kinh Bùi Lương dốc tâm can nhân

Nhà giáo Việt Nam – 83 tuổi vẫn chạy tốt! Nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, người viết đã tìm lại nhân vật được coi là “tượng đài điền kinh” Việt Nam, vị thầy của những người thầy – lão tướng Bùi Lương. HLV Bùi Lương lưu giữ từng khuôn hình gắn […]